pracowicze-palny-kapitalowe

Szkolenie

Szkolenie

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.

Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Opis szkolenia Program szkoleniaZapisz się

Warszawa

Łódź

Poznań

Olsztyn

Gdańsk

Zielona Góra

Opole

Katowice

Bydgoszcz

Kraków

Wrocław

Szczecin

Gdynia

Toruń

Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która oznacza rewolucję w oszczędzaniu na starość. Według szacunków reforma objąć ma 11.5 miliona zatrudnionych osób. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób będzie musiała zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Sukcesywnie, w kolejnych miesiącach, obowiązek zostanie rozszerzony praktycznie na wszystkich pracodawców.

Terminy wdrożenia PPK

Od 1 lipca 2019 r.

Obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób

Od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników

Od 1 lipca 2020 r.

Obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób

Od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

O szkoleniu

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 – jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie

Szkolenie skierowane jest dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która oznacza rewolucję w oszczędzaniu na starość i obejmie prawie wszystkich zatrudnionych. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca, pracownicy oraz państwo mają wspólnie składać się na dodatkowe świadczenie emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób będzie musiała zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy. Potem obowiązek zostanie rozszerzony praktycznie na wszystkich pracodawców.

Zobacz wideo

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Wstęp

  1

  Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się do nowych przepisów?

  Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.

  Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór.

 • Obowiązki pracodawców

  Procedura utworzenia PPK.

  Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

  Zwolnienia podatkowe.

  Przepisy karne.

  PPK czy może jednak PPE?

  2

  Obowiązki pracodawców

 • PPK z punktu widzenia zatrudnionych

  3

  Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, jak wygląda rezygnacja z PPK?

  Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.

  Wypłata środków zgromadzonych w PPK.

 • Podsumowanie

  PPK benefit pracowniczy czy kolejna danina publiczna?

  Harmonogram wdrożenia PPK w firmie.

  4

  Podsumowanie

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

Wstęp

Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się do nowych przepisów?

Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.

Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór.

Obowiązki pracodawców

Procedura utworzenia PPK.

Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców.

Zwolnienia podatkowe.

Przepisy karne.

PPK czy może jednak PPE?

PPK z punktu widzenia zatrudnionych

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, jak wygląda rezygnacja z PPK?

Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.

Wypłata środków zgromadzonych w PPK.

Podsumowanie

PPK benefit pracowniczy czy kolejna danina publiczna?

Harmonogram wdrożenia PPK w firmie.

Cena szkolenia obejmuje:

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

Lunch

oraz serwis kawowy

Kontakt:

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wyślij wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.